Latar Belakang Di CASS Children


Latar Belakang CASS Children

 


CASS Children dibentuk 1,5 tahun setelah CASS General berdiri, tepatnya 18 Juli 2006. Latar berlakang dibentuknya CASS Children ini untuk lebih menitik beratkan pendidikan vokal pada anak-anak, sehingga visi CASS Children yang ingin memberikan pendidikan vokal yang baik sejak usia dini dapat lebih terarah. Dengan adanya wadah khusus anak-anak ini diharapkan para orang tua dapat mempunyai pilihan dalam menggali bakat dan memperkenalkan kepada putra-putri mereka bernyanyi dengan cara yang baik.

Visi:

Visi yang diemban oleh CASS Children adalah ingin memberikan pendidikan vokal yang baik serta dikemas secara menarik dan sederhana sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat terutama anak kecil.

Misi:

Sedangkan misi utama dari CASC Children adalah menjadi lembaga pendidikan vokal yang tetap konsisten dengan mutu pendidikan vokal.

Slogan CASS Children : Everyone can sing

 

Salam

( Ch Abimanyu )

Bandung